ungadoptert.no
Fra "problembarn" til forbilde
Norsk-Colombianos Forening utvides
Feiring av Colombias nasjonaldag!
Studie om voksne adopterte
Sulten på mer
Rasisme rammer adopterte
Nye tanker
Identifiserer seg med innvandrere
Et bein i hvert land
Å definere seg selv
Peru-ungdom på Facebook
Engasjer deg!
Ung adoptert
fakta om adopsjon
land
adoptert identitiet
litteratur
kjente adopterte
tilbake til start
forum

Identifiserer seg med innvandrere

Ungadopterts journalist, Mikal, har intervjuet artisten Kohinoor Nordberg som er adoptert fra Bangladesh. Hun mener at adopterte og innvandrere har mange felles erfaringer.

Trykk for stor versjon av bildet
Kohinoor Nordberg (født 1973) er artist, sanger og skuespiller.
– Hva gjør du for tiden?

– Turnerer med Rikskonsertenes "Den kulturelle skolesekken" i Hedmark fylke. Jeg er så fornøyd med gjengen jeg har med meg, og vi får kjemperespons!

– Du er selv utenlandsadoptert – hva tenker du om bakgrunnen din?

– At jeg har vært utrolig heldig. Jeg føler meg norsk, men kan likevel kjenne tristhet over at Bangladesh er så fattig og at veldig mange av menneskene der er dømt til en hard fremtid. Det bor 135 millioner innbyggere i et land som utgjør en tredjedel av Norges størrelse. Flere millioner barn bor på gata og tigger hver dag. Forurensningen er enorm, og økonomien helt skakkjørt. Jeg forstår ikke hvordan landet noen gang skal kunne komme seg på fote igjen, og det er sårt.

– Mange utenlandsadopterte jeg har møtt, identifiserer seg med innvandrere på en aller annen måte. Hvorfor tror du det er slik?

– Vi blir tilhørende minoriteten fordi vi ser annerledes ut enn de etnisk norske. Derfor ser vi ting som ikke majoriteten ser, og møter ofte de samme utfordringene. Men det finnes jo også de som helst ikke vil identifisere seg med innvandrere og ser ned på dem.

– Identifiserer du deg selv med innvandrere?

– Ja. Fordi jeg vet hvor heldig jeg er og fordi jeg anser oss alle som besøkende på planeten vår. Noen tror de har mer rett på planeten enn andre. Jeg anser det kapitalistiske og polistiske verdenssystemet som urettferdig, og føler med alle som må kjempe for rettigheter vi andre anser som selvfølgelige.

– Jeg har også møtt utenlandsadopterte som er svært innvandrerfiendtlige. Hva tror du grunnen til dette kan være?

– Jeg regner da med at du kun mener adopterte som har en annen farge enn sine foreldre. Det er veldig uheldig når adopterte ender opp som innvandrerfiendtlige. Jeg har møtt på adopterte som bare har hvite venner og ikke et eneste forbilde fra den kulturen de opprinnelig ble født inn i. Adoptivforeldrene deres setter ikke pris på at barna er sammen med innvandrerbarn, og har et veldig norsk, etnosentrisk bilde av verden.

– Resultatet blir at barna ikke er stolte av hvor de kommer fra, og gjemmer seg bak en helnorsk fasade. Og for å bevise sitt helnorske "jeg", tar de avstand fra alle mennesker som fysisk likner dem selv. Dette mener jeg er uheldig, hvis man skal bli hel som menneske og i takt med seg selv. I det hele tatt tror jeg det kan bli vanskelig å bli hel som menneske hvis du ikke ser andre mennesker som enkeltindivider, men kun en masse som du har avsky for.

– Hva mener du er forskjellen mellom å være andregenerasjons innvandrer og utenlandsadoptert i Norge i dag?

– Jeg tror mange andregenerasjonsinnvandrere og adopterte møter mange av de samme utfordringene, som at de av mange ikke blir akseptert som fullstendig norske. Men de blir heller ikke helt "godkjent" i landet de har biologiske røtter i. Mange må derfor i større grad bevise at de anser seg selv som norske for å bli akseptert. En del er nok blitt fortalt at hvis de ikke er fornøyde, er det bare å sette seg på flyet til landet de kom fra.

– Tror du det er lettere å vokse opp som utenlandsadoptert i et stadig flerkulturelt⁄fleretnisk Norge?

– Absolutt. Inntil jeg begynte i 4. klasse kunne det gå mange dager eller uker mellom hver gang jeg så en med min egen hudfarge.

– Har du selv opplevd rasisme? Hvordan taklet du det?

– Dette blir for langt å svare på, og jeg orker ikke gå i detaljer om hendelser jeg ønsker å glemme. Men ja, jeg har opplevd rasisme. Noe av det har vært nedlatende, men harmløse kommentarer. Andre ting har vært mer graverende.

– Hvordan bruker du dine erfaringer som utenlandsadoptert i ditt daglige virke?

– Jeg hadde ikke vært den jeg er uten min bakgrunn. Som kunstner har jeg tatt i bruk all erfaring som kan videreformidles til andre. Det kommer frem i musikken, dansen, og når jeg jobber som skuespiller.Alt innhold (c) 2008 Ungadoptert.no, Adopsjonsforum, Inkognitogt. 17, 0201 OSLO. Tel.:23 28 08 00. E–post: gk@adopsjonsforum.no Publiseringssystem:Intellicom.